Seime vykusiame susitikime su EK nare M. Vestager aptarti Rengės ir „Gazprom“ bylų sopuliai Lietuvai 2017-10-11

Spalio 10 d. vyko Europos reikalų komiteto susitikimas su už konkurenciją atsakinga Europos Komisijos (EK) nare Margrete Vestager (Margrethe Vestager).

Susitikimui pirmininkavusio komiteto pirmininko pavaduotojo Mindaugo Puidoko nuomone, komisarė supranta dabartinės Lietuvos Vyriausybės pastangas spręsti per ilgus metus susidariusią padėtį, kuomet dėl nekonstruktyvaus dialogo EK laiku negaudavo iš Lietuvos pusės tinkamų atsakymų dėl Rengės geležinkelio atkarpos. Ši byla, deja, yra paveldėta iš ankstesnės Vyriausybės, tačiau dialogas su EK vyksta ir dabartinė Vyriausybė parengs EK atsakymą atidžiai išnagrinėjusi visas aplinkybes.

Kalbėdama apie Lietuvai nustatytą baudos dydį M. Vestager pažymėjo, kad jis priklauso nuo daugelio aspektų – tiek nuo pažeidimo trukmės, tiek nuo pažeidimo pobūdžio, taip pat bauda stengiamasi tam tikra prasme atgrasyti įmones nuo pažeidimų ateityje.

Apžvelgdama „Gazprom“ antimonopolinį tyrimą, kur EK tiria „Gazprom“ piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi 2004–2012 metais Rytų ir Vidurio Europoje bei taikytas realios rinkos situacijos neatitinkančias kainas, komisarė pažymėjo, kad šiame etape yra svarbu nustatyti gaires tolesniam bendradarbiavimui su „Gazprom“, siekiant užtikrinti normaliai funkcionuojančią energetikos rinką ES. Tačiau tai jokiu būdu neatleidžia „Gazprom“ nuo atsakomybės. Valstybės narės vis dar gali teikti informaciją reikalingą tyrimui. Šiuo metu Komisija vertina rinkos dalyvių pateiktas pastabas dėl „Gazprom“ įsipareigojimų, taip pat ir Lietuvos Vyriausybės poziciją, kaip padaryti, jog pateikti „Gazprom“ įsipareigojimai būtų vykdomi. „Gazprom“ atveju EK palaiko, kad turi būti atlyginta šalims narėms padaryta žala. Lietuvai ji siekia 35,65 milijono eurų.

M. Vestager pasidžiaugė Lietuvos parama Europinei potencialių investicijų vertinimo iniciatyvai (screening), kuri paskelbta kaip sudėtinė naujo ES prekybos politikos priemonių paketo dalis. Lietuvoje sėkmingai veikia ir šią iniciatyvą apibrėžia Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymas. Todėl ateityje svarbu tik užtikrinti abiejų sistemų (nacionalinės ir europinės) suderinamumą šiuo klausimu.

2017 m. birželio 9 d. Europos Komisija kreipėsi į ES Tarybą dėl mandato derėtis su Rusija dėl pagrindinių „Nord Stream 2“ dujotiekio veiklos principų. Susitikime Europos reikalų komiteto nariai išreiškė susirūpinimą, kad „Nord Stream 2“ dujotiekis didina priklausomybę nuo „Gazprom“. Tačiau M. Vestager pažymėjo, kad šiuo metu nėra teisinių priežasčių stabdyti dujotiekio.

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15890&p_k=1&p_t=251293