Lenkijos ir Lietuvos parlamentų delegacijų bendradarbiavimas padėjo ES tarpparlamentinės konferencijos baigiamajame pareiškime įtraukti svarbias nuostatas

Lenkijos Seimo ir Senato delegacijos vadovas Szymonas Szynkovskis palaikė visus Lietuvos siūlymus ir tai davė puikių rezultatų. Lietuvos Seimo delegacijos, susidedančios iš Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo Mindaugo Puidoko (delegacijos vadovas) ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nario Lauryno Kasčiūno, bendradarbiavimas su Lenkijos delegacija, laikantis sutartos bendros pozicijos, padėjo pasiekti, kad konferencijos delegacijų vadovų pareiškime būtų įtvirtintos Lietuvos užsienio politikai svarbios nuostatos. Pažymėta, kad  ES turi toliau išlaikyti vienybę visais esminiais santykių su Rusija klausimais – tiek dėl sankcijų, tiek ir dėl santykių su Rusija įšaldymo, kol bus įgyvendinti Minsko susitarimai ir tęsis jos agresija prieš Ukrainą. Dokumente taip pat smerkiami Rusijos vykdomi tarptautinės teisės pažeidimai ir jos tęsiamas hibridinis karas.