Lenkijos ir Lietuvos parlamentų delegacijų bendradarbiavimas padėjo ES tarpparlamentinės konferencijos baigiamajame pareiškime įtraukti svarbias nuostatas

Lenkijos Seimo ir Senato delegacijos vadovas Szymonas Szynkovskis palaikė visus Lietuvos siūlymus ir tai davė puikių rezultatų. Lietuvos Seimo delegacijos, susidedančios iš Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo Mindaugo Puidoko (delegacijos vadovas) ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nario Lauryno Kasčiūno, bendradarbiavimas su Lenkijos delegacija, laikantis sutartos bendros pozicijos, padėjo pasiekti, kad konferencijos delegacijų vadovų pareiškime būtų įtvirtintos Lietuvos užsienio politikai svarbios nuostatos. Pažymėta, kad  ES turi toliau išlaikyti vienybę visais esminiais santykių su Rusija klausimais – tiek dėl sankcijų, tiek ir dėl santykių su Rusija įšaldymo, kol bus įgyvendinti Minsko susitarimai ir tęsis jos agresija prieš Ukrainą. Dokumente taip pat smerkiami Rusijos vykdomi tarptautinės teisės pažeidimai ir jos tęsiamas hibridinis karas.

Siūloma mažinti baudas už greičio viršijimą užmiestyje

 

Greitį viršijus užmiestyje (pavyzdžiui, autostradose) baudos sumažėtų, gyvenvietėse (pavyzdžiui, miestuose) liktų tokios pačios kaip dabar, o gyvenamosiose zonose ir daugiabučių kiemuose – padidėtų. Tokią pataisą užregistravo Seimo narys Mindaugas Puidokas.

Pagal siūlomus pakeitimus viršijus greitį gyvenamojoje zonoje ik 10 km/h, bauda būtų 15–45 eurų. Gyvenvietėse bauda siektų 5–15 eurų, o ne gyvenvietėse viršijus greitį iki 10 km/h galiotų ta pati tvarką, kaip ir dabar – įspėjimas.

Greitį viršijus nuo 10 iki 20 km/h užmiestyje bauda sumažėtų net per pus – iki 5–15 eurų (dabar yra 12-30 eurų), o gyvenamosiose zonose bauda kiltų iki 45–120 eurų.

Šiuo metu Lietuvoje baudų dydis priklauso nuo viršytų kilometrų skaičiaus, tačiau neatsižvelgiama į visuomenei keliamą grėsmę. Gyvenamosiose zonose, kur daugiau pėsčiųjų, didėja rizika, kad įvykio metu bus padaryta didesnė žala.  Eismas gyvenamojoje zonoje pagal KET yra reguliuojamas taip – „Pėstiesiems leidžiama vaikščioti važiuojamąja dalimi visoje gyvenamojoje zonoje, tačiau jie neturi trukdyti transporto priemonių eismui. Gyvenamojoje zonoje pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones. Gyvenamojoje zonoje draudžiama: 176.1. važiuoti didesniu kaip 20 km/h greičiu. 177. Transporto priemonės vairuotojas, įvažiuodamas į kelią iš gyvenamosios zonos, privalo duoti kelią juo artėjančioms transporto priemonėms. 178. Šio skyriaus reikalavimai taip pat taikomi daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose.“

Akivaizdu, kad gyvenamosiose zonose pėstieji, o ypač vaikai gali elgtis neapdairiai, jiems iškyla didesnė grėsmė, kuomet vairuotojai stipriai viršija greitį šiose zonose. „Todėl šiuo įstatymo projektu yra siūloma diferencijuoti baudas už greičio viršijimą atsižvelgiant į vietą, kurioje yra viršijamas greitis“, – teigia Seimo narys Mindaugas Puidokas. Anot jo, priėmus šią pataisą  bauda už greičio viršijimą labiausiai didėtų gyvenamosiose zonose.

LVŽS frakcijos nariai Seime surengė parlamento darbo simuliaciją mokiniams

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos nariai organizavo Seimo darbo simuliaciją Kauno miesto ir rajono moksleiviams. Renginyje dalyvavo daugiau nei 130 moksleivių ir lydintys pedagogai. Į Seimą atvyko net devynių skirtingų Kauno miestų ir rajono apygardų mokyklų mokiniai.