Metas proveržiui!

Aš – naujos kartos politikas, turiu naujos Lietuvos viziją ir esu pasirengęs aktyviai veikti siekiant vieno tikslo – geresnės mūsų šalies ir jos piliečių ateities.

Aš esu už tradicinę šeimą – valstybės pagrindą. Svarbiausias valstybės tikslas – padėti šeimoms auginti vaikus ir iš tiesų ginti vaikų teises.

Aš esu už mūsų šalies piliečių teises – valstybė turi teikti savo žmonėms kokybiškas paslaugas ir užtikrinti jų prigimtines teises, kurias garantuoja Lietuvos Konstitucija.

Aš už aktyvią ES politiką – ir už tai, kad mūsų piliečiams, verslui ir organizacijoms atsivertų dar daugiau galimybių Europoje. Sieksiu, kad Lietuvoje būtų kuo daugiau Europos gerosios patirties pavyzdžių.

Aš už tiltų tiesimo užsienio politiką – geri santykiai su kaimynais, ypač Lenkija, Latvija, Estija, padės stiprinti mūsų valstybę ir leis tapti  konkurencingais Baltijos jūros regione.

Aš už lietuvio pasą – ir už tai, kad mūsų maža tauta vėl taptų vieninga ir stipri. Būtina palaikyti stiprius ryšius su mūsų išvykusiais tautiečiais.

Aš esu už eko-Lietuvą – ir pasisakau už atsinaujinančių išteklių energetiką. Privalome tapti žaliosios Europos lyderiais išsaugoję savo šimtametes girias ir žaliuojančius parkus.